Daňové spory

Finanční úřad je málokdy vítaným hostem. I zde platí, že nejlepší obranou je dobrá příprava a prevence. Kontaktovat daňového poradce proto doporučujeme vždy, když správce daně oznámí úmysl zahájit daňovou kontrolu nebo jiné daňové řízení.

Otupit zjištění správce daně, vyvrátit jeho pochybnosti, využít všech zákonných práv, uplatnit všechny vhodné důkazní prostředky, případně se odvolat nebo podat žalobu ke správnímu soudu, nebo ústavní stížnost, to všechno vyžaduje nejen dobrou znalost problematiky daní a účetnictví, ale především výbornou orientaci v zákoně o správě daní a poplatků .


inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting