Outsourcing účetnictví

Slovo outsourcing již dávno přestalo být exotickým výrazem ve slovníku užívaném v oblasti obchodu. Ve svém důsledku se jedná o zcela racionální hledání úspor nákladů a přenesení odpovědnosti za některé činnosti nebo služby na smluvní subjekty.

Outsourcing můžeme definovat jako využívání externích služeb, kdy činnost, kterou by jinak firma zabezpečovala z vlastních zdrojů, koupí od jiného podnikatelského subjektu jako službu.

Důvodů pro využití outsourcingu je více. Často zmiňované je finanční hledisko, které vede ke snížení nákladů a zlepšení hospodářského výsledku. Třebaže toto hledisko je bezesporu důležité, nelze jej považovat za jediný cíl. Věcné důvody jsou často podceňovány, ač by měly být rozhodující.

Hlavní cíl outsourcingu účetnictví – kvalita provedení

Hlavním cílem outsourcingu by mělo být především získání zdrojů potřebných pro naše podnikání na nejšpičkovější úrovni. Přitom za takovouto službu lze zaplatit i více, než by činily výdaje při jejím zajištění z vlastních zdrojů, pokud víme, že bychom takovouto úroveň z vlastních zdrojů nezajistili. Z organizačního hlediska se jedná především o zjednodušení manažerské práce a zeštíhlení a zploštění organizační struktury. To souvisí s rostoucí specializací pracovníků a managementu. Všechna uvedená hlediska by měla vyústit v získání konkurenční výhody.

Proč outsourcing účetnictví – získáte spoustu výhod

Odsunutím doplňkových podnikových činností, např. služeb účetního oddělení ven z podniku za účelem aktivace vlastních zdrojů pro hlavní činnost podnikání, získáte konkurenční výhodu.

Management se tím pádem nemusí věnovat problémům spojených s účetnictvím, které mohou zabrat neúměrné množství času a pozornosti na úkor hlavní činnosti.

Dle výše zmíněného vám outsourcing účetnictví vyřeší starosti spojené s chodem interního účetního oddělení, mezi něž patří například nábor, udržení kvalitní účetní jednotky a v případě jejího odchodu bezproblémové nahrazení. Odpadají náklady spojené s proškolením účetních. Navíc jedna účetní jednotka nemůže být nositelem veškerého účetního know-how, což právě dokáže zajistit specializované outsourcingové centrum, jež pokrývá všechny problematiky spojené s vedením účetnictví napříč všemi obory.

Odpadá nutnost výběru a následné koupě specializovaného informačního systému, např. softwaru pro vedení mezd. Klientovi může být umožněno sledovat veškeré pohyby vzdáleným připojením do informačního systému, který je pro vedení účetnictví používán ve vybraném outsourcingovém centru.

Dle požadavků klienta je možné vedení účetnictví v jeho prostorech, případně kompletní správa účetnictví v outsourcingovém centru. Pokud si klient nepřeje předávat originální doklady, může si je archivovat u sebe a outsourcingové centrum může pracovat s kopiemi. Doklady je možné zasílat i elektronicky. Pokud má klient zájem, je možné kopie dokladů použít jako přílohu jednotlivých účetních dokladů, tzn. že si můžete kdykoli prohlédnout doklad, aniž byste jej hledali v šanonu.

Na základě klientských požadavků je možné využít specialisty pro přípravu manažerských výstupů, které budou klienta informovat o aktuálním stavu finančního hospodaření.

Jeden příklad z externího účetnictví na závěr

Např. při outsourcingu mzdového účetnictví klientovi odpadá starost za šíření citlivých informací uvnitř společnosti. Outsourcingové centrum pro klienta zajistí i odesílání mezd na jednotlivé účty zaměstnanců, což znamená maximální utajení citlivých informací.

Některá outsourcingová centra úzce spolupracují s advokátními kancelářemi a dokáží klientovi ošetřit pracovněprávní a smluvní vztahy. Nesmíme zapomenout na to, že při outsourcingu účetnictví odpadá klientovi (ne vždy příjemná) komunikace s úřady a v neposlední řadě po celou dobu zpracovávání účetnictví outsourcingovým centrem je vyřešena i archivace dokladů.

Teoreticky neexistuje žádná překážka pro kontaktování vybraného outsourcingového centra s požadavkem na vypracování konkrétní nabídky, kdy bude potencionální klient schopen porovnat náklady na tuto službu s náklady, které jeho firma vynaloží za vlastní správu účetnictví, a v neposlední řadě i kvalitativní úroveň případné spolupráce

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.