Po dodání podkladů Vám  vypracujeme žalobu na dlužníka.

Tyto žaloby soud zpracovává v tzv zkráceném řízení tzn. klient nemusí k soudu a vše jde přes naši kancelář.

Po vydání platebního rozkazu má dlužník povinnost do 15 dnů zaplatit.

Pokud tak neučiní předává se věc po 15 dnech exekutorovi.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.